Liceul Tehnologic ,,Ion Podaru” îşi propune pentru anul şcolar
2019-2020, să promoveze competenţa, responsabilitatea,
colaborarea, spiritul de echipă, creativitatea şi comunicarea
eficientă.